Informácie

Na tejto stránke sa nachádzajú objednávky, zmluvy a faktúry. V prípade ak sa Vám nepodarí nájsť niektoré dokumenty kontaktujte nás.

Prílohy
Zmluvy30042016Zmluva o spolupráci medzi TSS Stupava a VPS StupavaTechnické služby Stupava, s.r.o.
Dlhá 124/11 900 31 Stupava
4385962330.05.2016 
Faktúry16028Mzdy 04/2016 spracovanieWebUGet s.r.o.
Rybničná 40 831 06 Bratislava
48125300350€20.05.2016 
Objednávky15052016Administratívne spracovanie miezd 04/2016WebUGet s.r.o.
Rybničná 40 831 06 Bratislava
48125300350€15.05.2016 
Faktúry20160004Faktúra za komplexnú ochranu objektov VPSGUARD EYE s.r.o
Bosáková 7 851 04 Bratislava
480746084005.05€06.05.2016 
Faktúry2016008Služby údržby a diagnostiky výpočtovej technikyŠtefan Holúbek
Lipová 1232/19 900 31 Stupava
43545858113€06.05.2016 
Faktúry16016Účtovná agenda 04/2016 spracovanieDAER ACCOUTING s.r.o.
Jeséniová 42 831 01 Bratislava
48021121500€06.05.2016 
Faktúry20160003Faktúra za komplexnú ochranu objektov VPSGUARD EYE s.r.o
Bosáková 7 851 04 Bratislava
480746084117.85€15.04.2016 
Faktúry140101335Účasť na školeníOTIDEA s.r.o.
Astrová 2/A 821 01 Bratislava
47139200114€18.03.2016 
Faktúry10052016Účastnícky poplatok na konferenciu.EKOS PLUS s.r.o.
Župné nám. 7 811 03 Bratislava
3139254751.30€18.03.2016 
Faktúry20166Psychologické vyšetrenieMgr. Oľga Tomišová
Radlinského 275/1 901 01 Malacky
37921461490€04.03.2016 
Faktúry20160002Faktúra za komplexnú ochranu objektov VPSGUARD EYE s.r.o
Bosáková 7 851 04 Bratislava
480746083892.25€04.03.2016 
Zmluvy12022016Poistenie zodpovednosti za škoduKoopertativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4 816 23 Bratislava
00585441539€29.02.2016 
Zmluvy08022016Poistenie za enviromentálnu škoduAllianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava
00151700600€29.02.2016 
Faktúry0809000198Poistenie zodpovednosť za škodu pri výkone povolaniaKooperativa poisťovňa, a.s.
Štefanovičova 4 816 23 Bratislava
00585441400€26.02.2016 
Faktúry0809000197Poistenie zodpovednosť za škoduKooperativa poisťovňa, a.s.
Štefanovičova 4 816 23 Bratislava
00585441539€26.02.2016 
Faktúry411021927Poistenie zodpovednosti za enviromentálnu škoduAlianz - Slovenská Poisťovňa, a.s.
Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava
00151700600€22.02.2016 
Faktúry0203Seminár účtovníctva a rozpočtu PORegionálne vzdelávacie centrum Senica. n.o
M.Nešpora 925/8 905 01 Senica
3798663527€19.02.2016 
Faktúry2016001Faktúra za komplexnú ochranu objektov VPSGUARD EYE s.r.o
Bosáková 7 851 04 Bratislava
480746083600.85€12.02.2016 
Zmluvy30112015Zmluva o správe hnuteľného a nehnuteľného majetkuMesto Stupava
Hlavná 1/24 900 31 Stupava
30508112.02.2016 
Zmluvy15122015Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidlaKoopertativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4 816 23 Bratislava
0058544115.01.2016 
Prvá stranaPredchádzajúca strana  108 / 108