Informácie

Na tejto stránke sa nachádzajú objednávky, zmluvy a faktúry. V prípade ak sa Vám nepodarí nájsť niektoré dokumenty kontaktujte nás.

Prílohy
Zmluvy12022016Poistenie zodpovednosti za škoduKoopertativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4 816 23 Bratislava
00585441539€29.02.2016 
Zmluvy08022016Poistenie za enviromentálnu škoduAllianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava
00151700600€29.02.2016 
Faktúry0809000198Poistenie zodpovednosť za škodu pri výkone povolaniaKooperativa poisťovňa, a.s.
Štefanovičova 4 816 23 Bratislava
00585441400€26.02.2016 
Faktúry0809000197Poistenie zodpovednosť za škoduKooperativa poisťovňa, a.s.
Štefanovičova 4 816 23 Bratislava
00585441539€26.02.2016 
Faktúry411021927Poistenie zodpovednosti za enviromentálnu škoduAlianz - Slovenská Poisťovňa, a.s.
Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava
00151700600€22.02.2016 
Faktúry0203Seminár účtovníctva a rozpočtu PORegionálne vzdelávacie centrum Senica. n.o
M.Nešpora 925/8 905 01 Senica
3798663527€19.02.2016 
Faktúry2016001Faktúra za komplexnú ochranu objektov VPSGUARD EYE s.r.o
Bosáková 7 851 04 Bratislava
480746083600.85€12.02.2016 
Zmluvy30112015Zmluva o správe hnuteľného a nehnuteľného majetkuMesto Stupava
Hlavná 1/24 900 31 Stupava
30508112.02.2016 
Zmluvy15122015Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidlaKoopertativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4 816 23 Bratislava
0058544115.01.2016 
Prvá stranaPredchádzajúca strana  125 / 125