Nahlasovať podnety z Vášho okolia môžete mailom na vps@vps-stupava.skenviropodnety@stupava.sk
alebo telefonicky na číslo 02/659 34 112 v pracovných dňoch v čase od 7.00 - 11.30, 12.30 - 15.30

 

Napíšte nám

Kontakty

Sídlo

Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 11/1248, 90031 Stupava
tel.: 02/659 34 112
e-mail: vps@vps-stupava.sk

IČO: 500 81 497
DIČ: 2120 1609 88

IČ DPH: SK2120 1609 88

Riaditeľ: Mgr. Marián Závodný
e-mail: riaditel@vps-stupava.skAutodoprava

Dlhá 11/1248, 900 31 Stupava

Ďurica Michal
tel.: 02/659 34 515, 0905 854 151
e-mail: doprava@vps-stupava.sk

Zberný dvor

Mierová ul., 900 31 Stupava

Zuzana Salayová
tel.: 02/659 35 912
e-mail: zbernydvor@vps-stupava.sk

Údržba mesta

Dlhá 11/1248, 900 31 Stupava

Milan Hoďa
tel.: 0911 930 016
e-mail: vps@vps-stupava.sk

Pohrebníctvo

Rímska 1010/24., 900 31 Stupava

Zlatica Debnárová
tel.: 02/659 34 519
e-mail: vps@vps-stupava.sk
PREVOZ ZOSNULÝCH NON-STOP:   tel.: 0918 652 903


Letecké zábery na stránkach

©Vlado Fecko, www.vfocus.sk

Mapa