Odpadové hospodárstvo

  • zber a odvoz vytriedených zložiek komunálneho odpadu
  • dotrieďovacia linka
  • zvoz komunálneho odpadu
  • zberný dvor
  • predaj plastových smetných nádob o objeme 120 l, 240 l a 1100 l

Kalendár zberu triedeného odpadu na tento rok nájdete tu:

stupava kalendar zberu 2021 [pdf]

nálepky na nádoby na separovaný odpad [pdf]

 
Vývoz komunálneho odpadu v Stupave
 
Smetnú nádobu treba mať v deň vývozu pred domom od 7:00 ráno.

Smetná nádoba musí byť označená nálepkou.

 

Nálepka znamená vývoz každý týždeň.

 

Nálepka znamená vývoz každý párny týždeň.

 

Nálepka slúži ako nálepka s číslom 2 t.j. každý párny týždeň.

 

 

NEOZNAČENÉ NÁDOBY SA NEVYSÝPAJÚ !!!!!

Taktiež sa neberú ani sáčky, vrecia a bordel okolo nádob.

Od nádob sa zoberú iba vrecia, ktoré sú na to určené ako doplnkový systém zberu. Ide o jednorazové žlté  120 l vrece označené nápisom „Odpadové hospodárstvo Stupava, ktoré je možné kúpiť na Mestskom úrade v Stupave a na zbernom dvore v Stupave. Cena za jedno vrece je 2,40 €.

Ďakujeme VPS Stupava.