Pohrebníctvo

Prevádzkovateľ:   Verejnoprospešné služby Stupava, p.o. 
Prevádzka:            Rímska 1010/24,  900 31 Stupava
Telefón:                 02/659 34 519
E-mail:                   vps@vps-stupava.sk

Prevoz zosnulých nonstop : 0918 652 903

Poskytované služby

  • evidencia a prideľovanie hrobových miest
  • vytyčovanie hrobových miest
  • výber poplatkov za hrobové miesta
  • prenájom domu smútku
  • prenájom chladiaceho zariadenia
  • výdaj povolení na stavbu pomníka
  • výdaj povolení pre vstup autom do cintorínov ( kamenári )
Otváracie hodiny
Pondelok - Piatok 7:00 – 11:00 hod.

Cintoríny v správe

  1. Nový cintorín (Rímska 1010/24)
  2. Starý cintorín (Cintorínska ulica)
  3. Mástsky cinotrín (Hviezdoslavova ulica)

Vyhľadávanie zomrelých

Mapa

Vrstvy mapy ©VPS Stupava. Zobrazenie vrstviev je orientačné!