Údržba mesta

 • Vývoz komunálneho odpadu na území mesta aj nedostupných oblastí
 • Vývoz odpadu veľkoobjemovými kontajnermi ( cintoríny, chatové oblasti)
 • Likvidácia čiernych skládok
 • Zvoz triedeného zberu, plasty, sklo, papier, následné triedenie plasty-hala , sklo - zberný dvor, papier - zberný dvor a zabezpečenie na ďaľšie spracovanie
 • Údržba mesta
    letná : čistenie,chodníky, zastávky,verejné priestranstvá, čistenie krajníc, kosenie, zelené plochy,
    orezy stromov
    zimná : odhŕňanie snehu, solenie
 • Staráme sa o detské ihriská, park
 • Čistenie dažďových kanálov a vpustí
 • Vykonávame stavebné, montážne práce menšieho rozsahu pri údržbe majetku mesta
 • Opravy,rekoštrukcia a údržba verejného osvetlenia a verejného rozhlasu

Technika k dispozícii

 • Tandemový fekálny náves
 • Rýpadlonakladač CASE 580 Super R III
 • Traktor ZETOR FORTERRA
 • Zberové vozidlo MAN TGM 4×2
 • BUCHER CITYCAT 2020XL-zametač
 • Kosačka Kubota GZD15-LD
 • Rotačná kosačka EXACT 245D
 • Plošina M16 AVIA
 • Ručné kosačky
 • Buldozér