vývoz komunálneho odpadu, dve vozidlá ( okruh na štvrtok )

- vývoz separovaného zberu stojiská

- vývoz komunálneho odpadu z nedostupných oblastí

- vývoz septikov

- pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

- triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

- ručné a strojové kosenie zelených plôch mesta

- čistenie mesta pešia zóna

- zaliatie výtlkov na komunikáciách mesta

- oprava verejného osvetlenia

- rozvoz obedov pre dôchodcov