Pasporty/mapy

Opravy verejného osvetlenia

Zoznam ulíc, v ktorých opravujeme verejné osvetlenie [XLSX]


Starostlivost o zeleň

Na mape nižšie sú vyznačené plochy mestskej zelene a Bratislavského samosprávneho kraja o ktoré sa staráme. Po kliknutí na každú zelenú plochu sa Vám zobrazí jej označenie pod ktorým danú plochu evidujeme. Takto nám viete dať konkrétny podnet ak by niečo nebolo v poriadku na náš mail: vps@vps-stupava.sk

Lokality A - Mást, B -  Hlavná ul., C - park SNP, D - Železničná ul., E - sídlisko Stupva, F - Jilemnického, G - Starý cintorín, H - Nový cintorín, I - Nová ulica, J - Zámocký park, K - Kolónia, L - Cyklotrasa


Odpadové hospodárstvo

Testovacia prevádzka. Miesta, na ktorých sa nachádzajú koše, ktoré sú v starostlivosti VPS. V prípade nahlásenie problému (potreby vysypania, prípadneho poškodenia), oznámte nám jeho číslo (zobrazí sa po kliku myšou na neho).


Vrstvy mapy ©VPS Stupava. Zobrazenie vrstviev je orientačné!