Mapa starostlivosti o zeleň

Na mape nižšie sú vyznačené plochy mestskej zelene a Bratislavského samosprávneho kraja o ktoré sa staráme. Po kliknutí na každú zelenú plochu sa Vám zobrazí jej označenie pod ktorým danú plochu evidujeme. Takto nám viete dať konkrétny podnet ak by niečo nebolo v poriadku na náš mail: vps@vps-stupava.sk

Lokality A - Mást, B -  Hlavná ul., C - park SNP, D - Železničná ul., E - sídlisko Stupva, F - Jilemnického, G - Starý cintorín, H - Nový cintorín, I - Nová ulica, J - Zámocký park, K - Kolónia, L - Cyklotrasa

Mapa zelene © VPS Stupava, aktuálnosť údajov - apríl 2017.  Zobrazenie  zelene je orientačné !