Výkaz činností 12.03.2020

<<Mar 2020>>
PoUtStŠtPiSoNe
      
     

- vývoz komunálneho odpadu dve vozidlá ( okruh na štvrtok )

- vývoz separovaného zberu stojiská

- vývoz komunálneho odpadu z nedostupných oblastí

- pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

- vývoz septikov

- triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

- čistenie mesta pešia zóna

- rekonštrukcia chodníka Zdravotnícka

- čistenie kanálov a dažďových vpustí

- úprava a orezy nebezpečných stromov a kríkov

- rozvoz obedov pre dôchodcov