Výkaz činností 10.09.2020

<<Sep 2020>>
PoUtStŠtPiSoNe
 
    

- vývoz komunálneho odpadu ( okruh na štvrtok )

- vývoz separovaného zberu stojiská

- vývoz komunálneho odpadu z nedostupných oblastí

- vývoz splaškov prečerpávacia stanica Liesková ul.

- pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

- triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

- čistenie mesta pešia zóna

- ručné aj strojové kosenie zelených plôch mesta (Budovateľská )

- čistenie kanálov a dažďových vpustí ( Mierová ul.)

- opravy majetku mesta

- rozvoz obedov pre dôchodcov