Zverejňovanie

Vyhľadávajte podľa názvu dokumentu.

Vyhľadávajte podľa názvu partnera, jeho IČO, apod.

Vyhľadávajte našu organizáciu v CRZ medzi odberateľmi.

Vyhľadávajte našu organizáciu v CRZ medzi dodávateľmi.

Partner
Datum publikovania
Zvoľte dátum
Druh dokumentu
Suma dokumentu (v Eur)
Eur
Eur
Faktúra
35.95 Eur
Faktúra
281.98 Eur
Faktúra
11.85 Eur
Faktúra
50.00 Eur
Objednávka
488.00 Eur
Odberateľská faktúra
90.00 Eur
Odberateľská faktúra
158.40 Eur
Odberateľská faktúra
68.60 Eur
Odberateľská faktúra
146.80 Eur
Odberateľská faktúra
62.40 Eur
Odberateľská faktúra
63.80 Eur
Objednávka
1049.00 Eur
Faktúra
1886.89 Eur
Faktúra
379.09 Eur
Faktúra
36.10 Eur
Faktúra
6014.88 Eur
Faktúra
-46.54 Eur
Faktúra
468.00 Eur
Faktúra
70.00 Eur
Faktúra
331.30 Eur