Zverejňovanie

Vyhľadávajte podľa názvu dokumentu.

Vyhľadávajte podľa názvu partnera, jeho IČO, apod.

Vyhľadávajte našu organizáciu v CRZ medzi odberateľmi.

Vyhľadávajte našu organizáciu v CRZ medzi dodávateľmi.

Partner
Datum publikovania
Zvoľte dátum
Druh dokumentu
Suma dokumentu (v Eur)
Eur
Eur
Odberateľská faktúra
72.00 Eur
Odberateľská faktúra
33.00 Eur
Odberateľská faktúra
216.00 Eur
Odberateľská faktúra
24.00 Eur
Odberateľská faktúra
560.00 Eur
Odberateľská faktúra
93.60 Eur
Odberateľská faktúra
67.40 Eur
Odberateľská faktúra
67.40 Eur
Odberateľská faktúra
78.20 Eur
Odberateľská faktúra
1008.00 Eur
Zmluva
35.00 Eur
Odberateľská faktúra
78.20 Eur
Odberateľská faktúra
56.60 Eur
Odberateľská faktúra
8889.31 Eur
Odberateľská faktúra
7.20 Eur
Odberateľská faktúra
10.80 Eur
Odberateľská faktúra
115.20 Eur
Odberateľská faktúra
43.20 Eur
Odberateľská faktúra
21.60 Eur
Odberateľská faktúra
43.20 Eur