Rozhodnutie – súhlas na prevádzkovanie zberného dvora 2020