Výkaz činností za 25. októbra 2021

– čistenie krajníc + odvoz BIO / Železničná ulica
– oprava verejného osvetlenia / 
– vývoz komunálneho odpadu / podnelkový okruh
– vývoz separovaného odpadu zo stojísk
– vývoz veľkokapacitných kontajnerov
– separácia odpadu v hale
– nakládka odpadu na Zbernom dvore
– kosenie / Cyklodráha
– údržba a renovácia mestského majetku (fasáda administratívnej budovy VPS)
– údržba a opravy strojov (Zetor MA821AB)