Výkaz činností za 19. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu (štvrtkový okruh)

– vývoz separovaného skla (stojiská)

– vývoz separovaného odpadu – sklo, kov, plast, papier od rodinných domov

– nakládka a odvoz vytriedeného skla zo zberného dvora

– triedenie separovaného odpadu na triediacej linke

– vývoz septikov 

– vývoz odpadu z nedostupných lokalít

– ručné kosenie  ( Barónové)

– čistenie mesta a údržba mesta

 

–