Výkaz činností za 25. októbra 2021

– zber komunálneho odpadu – pondelkový okruh

– zber separovaného odpadu (stojiská)

– vlajková výzdoba mesta

– vývoz veľkokapacitných kontajnerov

– strojové a ručné kosenie ešte stále zelených plôch

– čistenie krajníc  Mariánská

– preberanie plastov (hala vps)

– rozvoz obedov dôchodcom

– údržba mestského majetku – administratívna hala