Výkaz činností za 19. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu utorkový okruh (dve vozidlá)

– strojové a ručné kosenie 

– preberenie a lisovanie plastov

– pokračujeme v opravách  budovy vps

– čistenie mesta (zametanie krajníc)

– vývoz septikov

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– oprava verejného osvetlenia