Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu

– vývoz triedeného odpadu (sklo, plasty) stojiská

– vývoz septikov

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– ručné a strojové kosenie

– čistenie mesta ( zametanie, čistenie krajníc)

– práce s vysozdvižnou plošinou v rámci Dní zelá ( Barónové)

– triedenie separovaného odpadu ( hala)