Výkaz činností za 20. októbra 2021

– mimoriadne smeny pri udržiavaní čistoty mesta počas Dní zelá

– vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– vývoz kontajnerov 1 100l

– vývoz smetných košov