Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu

– vývoz separovaného zberu ( stojiská)

– vývoz mestských a psačích košov

– vývoz veľkoobjemových kontajnerov ( Dni zelá)

– ručné a strojové kosenie ( Jilemnického)

– upratovanie a čistenie mesta po víkende ( Dni zelá)

– triedenie separovaného odpadu ( hala)

– rozvoz obedov pre dôchodcov