Výkaz činností za 19. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( dve vozidlá)

– vývoz separovaného odpadu ( stojiská 1 vozidlo)

– triedenie separovaného odpadu (plasty hala)

– čistenie mesta ( Wolkerova ul.)

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– vývoz septikov