Výkaz činností za 25. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh určený na stredu)

– strojové kosenie (Okružná ul.)

– ručné kosenie ( nový cintorín)

– oprava verejného osvetlenia

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– triedenie separovaného zberu ( plasty hala)

– čistenie mesta ( Mariánska ul.)

– čistenie dažďových vpustí ( Wolkerova ul.)

– vývoz veľkoobjemových kontajnerov