Výkaz činností za 28. októbra 2021

– čistenie krajníc + odvoz BIO / Školská + Marcheggská ul.

– oprava verejného osvetlenia / výmena stĺpu V.O. – Železničná

– vývoz komunálneho odpadu / piatkový okruh
– vývoz mestských a psích košov


– vývoz separovaného odpadu zo stojísk

– vývoz veľkokapacitných kontajnerov

– separácia odpadu v hale

– nakládka odpadu na Zbernom dvore

– kosenie / Nová + Železničná ul.

– údržba a renovácia mestského majetku (fasáda administratívnej budovy VPS)

– rozvoz obedov dôchodcom