Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu (pondelkový okruh)

– vývoz separovaného odpadu ( plasty, papier stojiská)

– triedenie separovaného zberu ( hala )

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– rozvoz volebných stĺpov v meste

– kosenie ručné ( cintorín Mást)

– čistenie mesta ( pešia zóna )

– vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– rekonštrukcia budovy VPS