Výkaz činností za 19. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( piatkový okruh)

– triedenie separovaného zberu ( hala)

– vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– vývoz separovaného odpadu ( stojiská)

– vývoz mestské a psie koše

– odstraňovanie nelegálnych reklám

– kosenie ručné ( nový cintorín)

– čistenie mesta ( pešia zóna)

– rozvoz obedov pre dôchodcov

–