Výkaz činností za 28. októbra 2021

– ručné kosenie, hrabanie, vývoz BIO (nový cintorín)

– vývoz komunálneho odpadu ( pondelkový okruh)

– vývoz separovaného zberu ( stojiská)

– vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– čistenie krajníc ( Marcheggská, Hlavná)

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– ručné kosenie, hrabanie, vývoz BIO ( nový cintorín)

– údržba mestského majetku