Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na stredu)

– vývoz separovaného zberu ( stojiská)

– ručné kosenie, hrabanie ( Rímska, Kaštieľsky park)

– vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– orez poškodených stromov ( Park)

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– triedenie separovaného zberu ( hala)

– čistenie mesta (pešia zóna)