Výkaz činností za 25. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu (štvrtkový okruh)

– čistenie cintorínov ( hrabanie, vývoz zelene)

– triedenie separovaného zberu ( hala)

– vývoz odpadu z nedostupnách lokalít ( tekos)

– čístenie mesta ( pešia zóna)

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– orezy stromov ( spriechodňovanie pre smetiarske vozidlá)

– zväčšovanie boxov na zbernom dvore