Výkaz činností za 28. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( piatkový okruh)

– sprejazdnenie spojenia ulíc Vinohradská – Zvončekova

– vývoz veľkoobjemových kontajnerov ( cintoríny)

– čistenie kanálov a dažďových vpustí ( Mierová)

– kosenie kanálov ( F. Kostku)

– čistenie mestských a psačích košov

– čistenie mesta (pešia zóna)

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– triedenie separovaného zberu (hala)

– orezy  stromov ( spriechodňovanie pre smetiarske vozidlá)