Výkaz činností za 28. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( piatkový okruh)

– vývoz separovaného zberu stojiská ( papier, plat )

– vývoz mestských a psačich košovov

– sadenie kvetov ( chryzantémy)

– čistenie mesta ( pešia zóna)

– vývoz lístia ( cintoríny)

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– vývoz veľkoobjemových kontajnerov