Výkaz činností za 19. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( pondelkový okruh)

– čistenie starý cintorín, Nová ulica

– vývoz separovaného zberu (stojiská)

– vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– čistenie mesta

– vývoz mestských košov

– triedenie separovaného zberu ( hala)

– rozvoz obedov pre dôchodcov