Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( dve vozidlá)

– vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu (hala)

– čistenie mesta, cintorínov

– orezy polámaných stromov po silnom vetre, odvoz bio

– rozvoz obedov pre dôchodcov