Výkaz činností za 25. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na štvrtok )

– vývoz separovaného zberu od rodinných domov ( IV obvod )

– vývoz septikov

– vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– vývoz odpadu z nedostupných oblastí 

– zametanie komunikácií ( Park, Mierová ul., Cyklotrasa)

– čistenie mesta, hrabanie a vývoz lístia

– triedenie separovaného zberu ( hala)

– rozvoz obedov pre dôchodcov