Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( pondelkový okruh )

– vývoz separovaného zberu ( stojiská )

– čistenie mesta, hrabanie lístia, vývoz 

– vývoz a čistenie mestských košov

– triedenie separovaného zberu ( hala )

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– čistenie mesta pešia zóna