Výkaz činností za 28. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu (okruh na stredu )

– vývoz separovaného zberu ( plasty, papier-stojiská)

– čistenie mesta, hrabanie a vývoz lístia

– triedenie separovaného zberu ( hala)

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– oprava verejného osvetlenia ( pokračovanie)