Výkaz činností za 20. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( štvrtkový a piatkový okruh, dve vozidlá)

– vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– vývoz septikov

– triedenie separovaného zberu ( hala)

– vývoz komunálneho odpadu z nedostupných oblastí

– vývoz mestských a psačích košov

– čistenie mesta pešia zóna

– hrabanie a vývoz lístia

– oprava verejného osvetlenia

– rozvoz obedov pre dôchodcov