Výkaz činností za 28. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( dve vozidlá)

– vývoz septikov

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– čistenie mesta pešia zóna

– hrabanie a vývoz lístia

– triedenie separovaného zberu ( hala)