Výkaz činností za 19. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( piatkový okruh)

– vývoz separovaného zberu ( stojiská)

– triedenie separovaného zberu ( hala)

– čistenie mesta, hrabanie lístia, vývoz

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– vývoz mestských a psačích košov

– osadenie adventného venca na Námestí Sv. Trojice