Výkaz činností za 19. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( pondelkový okruh)

–  vývoz separovaného zberu ( stojiská)

– vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu ( hala)

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– oprava verejného osvetlenia ( Slovenská, Debnáreň….)

– čistenie mesta, hrabenie lístia, vývoz