Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu, dve vozidlá ( utorkový okruh)

– vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– vývoz septikov

– triedenie separovaného zberu 

– rušenie kvetinovej výzdoby mesta

– čistenie mesta, pešis zóna

– rozvoz obedov pre dôchodcov