Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na piatok)

– vývoz separovaného zberu ( stojiská )

– čistenie a vývoz mestských a psačích košov

– vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– vývoz septikov

– čistenie, hrabanie a vývoz lístia Park

– triedenie separovaného zberu ( hala )

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– vianočná výzdoba mesta