Výkaz činností za 28. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( pondelkový okruh)

– vývoz separovaného zberu ( stojiská)

– vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu ( hala)

– čistenie mesta, hrabanie a vývoz lístia ( kaštieľsky park)

– vývoz mestských košov

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– orez poškodeného stromu (cyklotrasa)