Výkaz činností za 19. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu dve vozidlá ( okruh na utorok)

– vývoz septikov

– vývoz divokých skládok z mesta

– čistenie cyklotrasy dažďové žľaby

– triedenie separoveného zberu ( hala)

– rozvoz obedov pre dôchodcov