Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na štvrtok )

– vývoz septikov

– vývoz komunálneho odpadu nedostupné lokality

– triedenie separovaného zberu ( hala )

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– čistenie mesta pešia zóna

– oprava verejného osvetlenia (osádzanie stĺpov Slovenská ulica)