Výkaz činností za 20. októbra 2021

– vývoz komunalneho odpadu ( okruh na piatok )

– vývoz separovaného zberu ( stojiská )

– čistenie a vývoz mestských a psačích košov

– vývoz a pristavenia veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu ( hala )

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– hrabanie, čistenie a zvoz bio odpadu po orezoch

– vianočná výzdoba mesta ( verejné osvetlenie)