Výkaz činností za 20. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu (okruh na utorokň

– vývoz separovaného zberu ( stojiská)

– vývoz septikov

– vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– čistenie mesta pešia zóna

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– triedenie separovaného zberu ä (hala)

– vianočná výzdoba mesta

– úprava ulice (Lesná)

– čistenie dažďového kanála Nový cintorín