Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na štvrtok)

– vývoz separovaného zberu ( stojiská)

– triedenie separovaného zberu ( hala)

– vývoz komunálneho odpadu ( nedostupné oblasti)

– čistenie dažďových vpustí

– vývoz septikov