Výkaz činností za 25. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu (dve vozidlá, okruh z pondelka na stredu )

– vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu ( hala)

– čistenie mesta

– čistenie cyklotrasy

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– údržba strojov a mechanizmov