Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na stredu)

– vývoz separovaného zberu od rodinných domov ( I. obvod)

– vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– zber a vývoz vianočných stromčekov

– čistenie mesta, likvidácia čiernych skládok

– triedenie separovaného zberu ( hala)

– oprava verejného osvetlenia

– demontáž vianočnej výzdoby

– pomoc pri rekonštrukcii zdravotného strediska