Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na piatok)

– vývoz separovaného zberu ( stojiská)

– separovanie skla na zbernom dvore pred vývozom

– vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu ( hala )

– zber a vývoz vianočných stromčekov

– čistenie a vývoz mestských a psačích košov

– čistenie mesta, pešia zóna

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– demontáž vianočnej výzdoby, verejné osvetlenie