Výkaz činností za 25. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na štvrtok )

– vývoz komunálneho odpadu nedostupné lokality

– zber a vývoz vianočných stromčekov

– triedenie plastov zo separovaného zberu ( hala)

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– vývoz septikov

– čistenie mesta

– oprava verejného osvetlenia

– opravy a údržba mechanizácie